Eigedomen Gimle

Utleigeige av lokale for tilstelningar av ymse slag.
Det er ikkje tillate med alkohol i lokala.

Covid 19

Kjøkken 2. høgda med dekkety for 150 personar.

Møterom 2. høgda, 40 personar cá 70 m²

Storsal 3. høgda, 150 personar cá 300 m²

Bakrommet 3. høgda, 50 m²

Småsal 4. høgda, 30 personar cá 50 m²

Priser frå kr. 900,- avtalast med dagleg leiar:
Knut Malkenes

Tlf. 943 78 727   epost: gimle@ervingen.no