Storsal i 3. høgda januar 2019 og noen bilde før vøling.