Gimle

   Utleige

   Kjøkken

   Møterom

   Storsal

   Bakrommet

   Småsal

Eigedomen Gimle
Kong Oscarsgate 18,
5017 Bergen
Tlf. 943 78 727

gimle@ervingen.no


Bergen
ungdomslag
Ervingen